Na kratko

Odbori in komisije

Predsednik Športne zveze Lendava
Pintarič Bruno, Gozdna ul. 48, G. Lakoš

Namestnik predsednika
Andrej Matjašec, Dolga vas 91, Lendava

IZVRŠNI ODBOR

Pintarič Bruno, Gozdna ul. 48, G. Lakoš
Andrej Matjašec, Dolga vas 91, Lendava
Tomislav Krajačič, Tomšičeva 3, Lendava
Varga Dušan, Mlinska 10, Lendava
Ivan Koncut, Heroja Mohorja 13, Lendava
Bojan Sekereš, Ulica Sv. Štefana 20, Lendava
Štefan Kozak, Kranjčeva 15 , Lendava
Franc Horvat Meštrovič, Glavna ul. 80, Lendava
Jože Kopinja, Petišovska 91, Petišovci

NADZORNI ODBOR

1. Igor Šendlinger, predsednik
2. Marjan Šalamun, član
3. Živko Stanič, član

KOMISIJA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

1. Franc Meštrovič Horvat, predsednik
2. Jože Pal, član
3. Štefan Utroša, član
4. Franc Čeke, član
5. Ladislav Kovač, član

KOMISIJA ZA PRIZNANJA

1. Dušan Varga, predsednik
2. Bojan Sekereš, član
3. Velimir Horvatič, član

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Igor Kolenko
Janez Šimon
Dodo Kuprivec