Na kratko

Predstavitev

ŠPORTNA ZVEZA LENDAVA je krovna organizacija športa občine Lendava. Ustanovili so jo športna društva in klubi z namenom boljše organiziranosti in delovanja, ter doseganja boljših športnih dosežkov.

V Športno zvezo je vključeno 41 klubov, društev in panožnih zvez. Klubi in društva vključeni v Športno zvezo Lendava tekmujejo na vseh nivojih tekmovanja od rekreativnega do tekmovalnega. Nekateri klubi, člani zveze imajo tudi več desetletno tradicijo delovanja. To so predvsem nogomet, kegljanje, judo, bandminton, namizni tenis, streljanje, košarka in speadway,. Večina od njih se lahko pohvali tudi z zelo dobrimi rezultati tako v posamični, kot ekipni konkurenci. Ti športniki in njihovi trenerji so ambasadorji občine Lendava doma in v tujini.

Športne zveza Lendava želi s svojim programom:

  • Vzpodbujati manj aktivno populacijo k športnim aktivnostim (ženske, otroci in odraščajoča mladina),
  • Podpirati tekmovalni in rekreativni šport,
  • Zagotoviti zanesljivejše financiranje,
  • Vzpodbujati športno izobraževanje in usposabljanje,
  • Sodelovati pri izgradnji manjkajoče in posodabljanju obstoječe športne infrastrukture ter vzdrževanju le te,
  • Spodbujati organizacijo novih oblik športnega udejstvovanja (zimska malonogometna liga, namiznoteniška liga, teki ipd.)
  • S športnimi igrami Občine Lendava aktivirati k udejstvovanju čim več občank in občanov,
  • Športno dejavnost in objekte povezati s turizmom jih ponuditi, kot športno-turistično destinacijo
  • Razvijati sodelovanje z Županijo Zala,

Razširiti sodelovanje z mestom Varaždinom in Zalaegerszeg na področju šoloobvezne in srednješolske mladine.
S sodelovanjem vseh športnih društev in klubov, nam bo večino nalog zanesljivo uspelo realizirati. Naj bo šport tisti, ki povezuje in zbližuje ljudi v današnjem času.

Predsednik ŠZ Lendava: Bruno Pintarič